Налични курсове

Курсът на обучение дава възможност за придобиване на квалификация по част от професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“.  Целта му е създаване на умения за разграничаване и анализ на обектите на счетоводно отчитане, както и за използването на различни инструменти за документален и фактически контрол на извършените счетоводни операции и документалното им оформяне.